Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

মটমড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীর নামের তালিকা রয়েছে ২২৩জন

৫নং মটমুড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীর নামের তালিকা

ক্রঃনং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

লিঙ্গ

ভাতাপরিশোধের
বহি নং

ব্যাংকহিসাব নং

ইউনিয়ন

ওয়ার্ডনং

গ্রাম/মহল্লা

সর্বশেষভাতা গ্রহনের
 তারিখ

গ্রীহিতঅর্থের পরিমান

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

০১

কদ ভানু

 

হালিমা

পালান বিশ্বাস

10/9/1961

51

O

898

853

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০২

কমেদা খাতুন

 

আয়েশা

রফেজ

5/6/1937

75

O

899

854

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০৩

জাহেরা

 

সোহাগী

আতাউর

8/20/1977

35

O

900

855

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০৪

মজেজা

 

ছহিজান

রুপ চাদ

5/15/1986

26

O

901

856

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০৫

ছপুরা

 

নিথারন

মোরাদ

5/4/1942

70

O

902

857

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০৬

আনারস

 

শফেজান

আয়ুব

3/7/1947

65

O

903

858

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০৭

জহুরা

 

জরিনা

আবেদ আলি

10/5/1952

60

O

904

859

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০৮

হানুফা

 

জায়েদা

কিয়াম

10/5/1970

42

O

905

860

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

০৯

তহমিনা

 

ছারেজান

মজিবর

6/9/1977

35

O

906

861

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১০

সেরেজান

 

ছাকিজান

মহাতাব

3/20/1942

70

O

907

862

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১১

আনু আরা

 

খাইরন

ইনছার

10/23/1967

45

O

908

863

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১২

রাশেদা

 

বানু আরা

ইব্রাহিম

5/15/1977

35

O

909

864

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১৩

ছপেলা খাতুন

 

নিছারন

নাচির

5/3/2027

85

O

910

865

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১৪

নারগিস আক্তার

 

আনোআরা

ময়নাল

12/21/1979

33

O

911

866

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১৫

রোকেয়া

 

ফজিরা

রহিম

3/22/1962

50

O

912

867

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১৬

সাহার বানু

 

ছিপারন

ফরিদ

11/29/1957

55

O

913

868

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১৭

শাহার বানু

 

আজিরন

ফজলু

3/11/1962

50

O

914

869

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১৮

খইমন নেছা

 

মলিজান

ছাকিম

3/31/1937

75

O

915

870

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

১৯

হালিমা খাতুন 

 

বরফ জান

আজিজুল

11/13/1952

60

O

916

871

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

২০

আঙ্গুরা

 

সোনাভানু

আকবর আলী

6/19/1969

43

O

917

872

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

২১

কহিফাতন

 

জায়েদা

অহিরুল্লাহ

10/7/1977

35

O

918

873

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

২২

রুপ জান

 

সারেজান

হারেজ খান

11/7/1937

75

O

919

874

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

২৩

সকজান

 

আমেনা

দাইদ

14/6/57

55

O

920

875

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

২৪

রশিদা

 

ফতেজান

রিয়াজ তুল্লাহ

2/5/1967

45

O

921

876

মটমুড়া

চরগোয়ালগ্রাম

6/30/2012

3600

২৫

নিছারন

 

মলেজান

হারুনুর রশিদ

5/2/1961

51

O

922

877

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

২৬

আশুরা

 

রহিমা

দৌলত হোসেন

21/1/47

65

O

923

878

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

২৭

ছারেজান

 

দমেনা

রহিম

16/11/42

70

O

924

879

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

২৮

জহুরা

 

খুকি

ইউনুস

5/8/1957

55

O

925

880

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

২৯

জেলে হার

 

করিমন

বক্কর

5/11/1942

70

O

926

881

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩০

সুরাতন

 

সোহাগী

শুকুর

15/4/27

85

O

927

882

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩১

টুনু আরা

 

শুক জান

রিয়াজুল

8/7/1982

30

O

928

883

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩২

ছকিনা

 

সায়েস্তা

আজিম

18/9/45

67

O

929

884

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩৩

জাহানারা

 

সখিনা

বাবরে

27/3/66

46

O

930

885

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩৪

জজেলা

 

আকছন

আমিরুল

25/7/80

32

O

931

886

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩৫

পুনকা

 

রহিমা

খুদা রজ

26/9/67

45

O

932

887

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩৬

জাকিরন

 

শুক মন 

রহমত

15/6/87

25

O

933

888

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩৭

শহিদা

 

শ্রীমন

মস্তাক

15//7/72

40

O

934

889

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩৮

হোসনে আরা

 

রুমিয়া

রহমত

20/4/71

41

O

935

890

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৩৯

মরিয়ম

 

জহুরা

রমজান

2/10/1977

35

O

936

891

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৪০

শ্রী আসমানি

 

তুলসি দাস

গোলাপ দাস

13/7/64

48

O

937

892

মটমুড়া

মহাম্মদ পুর

6/30/2012

3600

৪১

নজিমন

 

হাজিরন

মুজদার

23/8/52

60

O

938

893

মটমুড়া

মহাম্মদপুরম

6/30/2012

3600

৪২

খদিজা

 

জবেদা

বিল্লাল শেন

12/4/1965

47

O

939

894

মটমুড়া

মহাম্মদপুরম

6/30/2012

3600

৪৩

রমেলা

 

আমেনা

শহিদুল

5/6/1962

50

O

940

895

মটমুড়া

মহাম্মদপুরম

6/30/2012

3600

৪৪

রঙ্গিলা

 

খাতেজান

আতিয়ার

17/10/55

57

O

941

896

মটমুড়া

মহাম্মদপুরম

6/30/2012

3600

৪৫

তাছলিমা

 

কমেলা

ইউনুচ

18/2/57

55

O

942

897

মটমুড়া

মহাম্মদপুরম

6/30/2012

3600

৪৬

নিরাশ খাতুন

 

আনারুল

সাবের আলী

3/8/2027

85

O

943

898

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৪৭

ছমিরন নেছা

 

ছারেজান

মোহাম্মদ আলী

17/7/72

40

O

944

899

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৪৮

ঠ্যাকারী চিনি

 

জামিনি

আব্দুল শেখ

10/8/1942

70

O

945

900

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৪৯

হাফিজা রেজা্

 

মেহেরনিগার

ফরজ আলী

27/10/52

60

O

946

901

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫০

মইমন

 

আরেছা

খেড়ু মন্ডল

24/10/37

75

O

947

902

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫১

রসেজান

 

মলেজান

চাঁদ আলী

28/12/42

70

O

948

903

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫২

হালিমা খাতুন

 

মলেজান

মোস্তফা

5/6/1957

55

O

949

904

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫৩

ফাতেমা খাতুন

 

পরবী

পালান

12/4/1947

65

O

950

905

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫৪

রইমন নেছা

 

জাইরন

হোসেন

13/2/47

65

O

951

906

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫৫

কমেলা

 

চিবাসী

মানিক সরদার

17/1/47

65

O

952

907

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫৬

মমেনা

 

খসজান

জৌলুস

18/2/47

65

O

953

908

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫৭

নিসারন

 

সরজান

আলিমুদ্দিন

22/6/37

75

O

954

909

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫৮

জহুরা

 

আয়েশা

সাকের আলী

19/10/42

70

O

955

910

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৫৯

হিমজান

 

রমেনা

সৌকত

12/7/1963

49

O

956

911

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬০

শাহার বানু

 

হাজিরন

নিয়ামত

12/3/1975

37

O

957

912

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬১

মনোয়ারা

 

ছপুরা

সিরাজুল

25/4/32

50

O

958

913

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬২

গহরজান

 

গোলাপ জান

মসরেম

 

57

O

959

1055

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬৩

ফজিলা

 

রহিমা

জেহেল হক

 

44

O

960

914

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬৪

নজিমা

 

রাহতন

জল্লাদ

 

37

O

961

915

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬৫

আমেনা

 

সারেজান

জমির ফকির

 

71

O

962

916

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬৬

রেনু

 

রাবেয়া

আকবর

 

54

O

963

917

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬৭

সাহারন

 

কান্চ্ঙন

হারু মন্ডল

 

50

O

964

918

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬৮

আছিয়া

 

সখিনা

মোফাজ্জেল

 

65

O

965

919

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৬৯

রোকেয়া

 

সবেজান

সিরাজুল

 

57

O

966

920

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭০

আছিয়া

 

আবেদা

হারু মন্ডল

 

55

O

967

921

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭১

আকলিমা

 

হিমজান

ওয়াজ

 

60

O

968

922

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

 ৭২

খোদেজা

 

সাহারন

গোলাম

 

80

O

969

923

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭৩

কুটিবুড়ি

 

জরিমন

আফছার

 

55

O

970

1051

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭৪

টুনু খাতুন

 

রমেলা

আনারস

 

55

O

971

924

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭৫

রাহাতন

 

জহুরা

আনছার

 

57

O

972

925

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭৬

ছিরিমন

 

ফুরজান

সাকের

 

75

O

973

926

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭৭

জরিমন

 

মিস্ট

ভিকু

 

94

O

974

927

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭৮

রেহেলা

 

রশুনা

নজরুল

 

48

O

975

928

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৭৯

কমেলা

 

নকলা

হারেজ

 

57

O

976

1053

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৮০

সাহার বানু

 

মজিরন

কুতুব

 

60

O

977

929

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৮১

আমেনা

 

মজিরন

গনি

 

70

O

978

930

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৮২

ছকিনা

 

গোলাপ জান

সামছুল

 

75

O

979

931

মটমুড়া

হোগলবাড়ীয়া

6/30/2012

3600

৮৩

গমেজান

 

পইরন

আলতাব

 

72

O

980

932

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৮৪

আম্বিয়া

 

বানু

সাহাবদ্দিন

 

43

O

981

933

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৮৫

মুন্জুয়ারা

 

কোম

আজাহার

 

42

O

982

934

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৮৬

সালেহা

 

খুকি

বিল্লাল

 

50

O

983

935

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৮৭

জাহিমা

 

ছফেনা

হকজেল

 

65

O

984

936

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৮৮

তহুরা

 

আনরস

লিয়াকত

 

35

O

985

937

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৮৯

সারজান

 

উছারি

আজাহার

 

74

O

986

938

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৯০

জহুরা

 

মরিয়ম

খলিলুর

 

45

O

987

939

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৯১

জয়নব

 

জবেদা

নুরাল

 

55

O

988

940

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৯২

হাছেনা

 

জলিমন

মুনসুর

 

50

O

989

941

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৯৩

রহিমা

 

মৃত

লস্কর

 

 

O

990

1054

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৯৪

রাহাতন

 

কামিনি

শুকুর

 

50

O

991

942

মটমুড়া

আকুব পুর

6/30/2012

3600

৯৫

শুকজান

 

নিরমল

ইমদাদুল

 

50

O

992

1047

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

৯৬

খদেজান

 

কমেলা

কান্দালি

 

55

O

993

1048

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

৯৭

বেসোয়ারা

 

ফুলজান

জামান

 

37

O

994

1049

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

৯৮

বুড়ি

 

জাহিদা

রহিম

 

50

O

995

1050

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

৯৯

আছিয়া

 

জেলেফন

তুফাজ্জেল

 

75

O

996

1091

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

১০০

ছাহিরন

 

বিষু শাহ

গাপুর শাহ

 

54

O

997

1092

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

১০১

ময়না

 

দলেহা

ফজলুল

3/5/1973

75

O

998

1095

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

১০২

মুকুলা

 

রাবেয়া

মনোয়ার

 

50

O

999

1093

মটমুড়া

মহাম্মদপুর

6/30/2012

3600

১০৩

ছুপুরা খাতুন

 

রাহেলা

তাহাজ

11/10/1967

80

O

1000

943

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১০৪

মিনারা

 

ছপুরা

মহিবুল

20/8/67

45

O

1001

944

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১০৫

আলেয়া

 

আসারন

মহাম্মদ

7/8/1974

45

O

1002

945

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১০৬

আয়েশা

 

আমেনা

আনোয়ারা

27/6/57

38

O

1003

946

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১০৭

ফজিলা

 

শুবাসী

আলফাজ

15/9/37

55

O

1004

947

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১০৮

ফাতেমা খাতুন

 

শুকরন

নেফাজউদ্দিন

3/5/1973

75

O

1005

948

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১০৯

রেহেনা

 

রাহিমা

আলতাব

12/4/1965

39

O

1006

1031

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১০

খোদেজান

 

জবেদা

বিল্লাল

8/7/1937

47

O

1007

949

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১১

নিরাশ বেগম

 

আয়ছন

গাজী মালিথা

8/4/1943

75

O

1008

950

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১২

জমেনা

 

রপছান

মনরুদ্দিন

12/5/1952

69

O

1009

951

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১৩

রইমন নেছা

 

শাইরন

সিরাজ

11/9/1967

60

O

1010

952

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১৪

টুনি খাতুন

 

নুর জাহান

আজি হালসানা

6/6/1967

45

O

1011

953

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১৫

আম্বিয়া

 

রফেজান

তেজার

10/1/1957

45

O

1012

954

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১৬

ছইমন

 

তরিফন

আঃরশিদ

19/9/49

55

O

1013

955

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১৭

জাহানারা

 

রহিমা

আয়ুব আলী

22/10/45

633

O

1014

956

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১৮

রহিমা

 

মলেজান

ফকির

20/4/75

67

O

1015

957

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১১৯

নেকজান

 

মিলাপ

ফইমুদ্দিন

20/10/42

37

O

1016

958

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২০

সাহার বানু

 

মছিরন

গনজের আলী

12/3/1985

70

O

1017

959

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২১

নাজিরা

 

সুফিয়া

বিদুৎ

11/30/1972

27

O

1018

960

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২২

রশিদা

 

রিজিয়া

মফিজুল

7/10/1948

40

O

1019

961

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২৩

সুন্দরী

 

মরিয়ম

ফরিদ

5/6/1974

64

O

1020

962

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২৪

মজিনা

 

মাবিয়া

আকরাম

12/7/1973

38

O

1021

963

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২৫

নুরজাহান

 

হাচিনা

রুহেল আলী

3/25/1983

39

O

1022

964

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২৬

আসমা

 

রমেছা

নেকনাল

3/13/1970

30

O

1023

965

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২৭

নিছারন

 

জাপিরন

হারান

8/20/1955

42

O

1024

966

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২৮

সাহেলা বেগম

 

আমেনা

গনজের

5/20/1954

57

O

1025

967

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১২৯

আশুরা

 

ছালেহা

করিম

5/20/1954

58

O

1026

968

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩০

রহিমা

 

ছবিরন

সামাদ আলী

2/20/1972

40

O

1027

969

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩১

হামেদা

 

ছিরিমন

আলেক

6/2/1940

72

O

1028

970

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩২

সুরাতন

 

মালতি

আজিমুদ্দিন

10/3/1935

77

O

1029

971

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩৩

রংগিলা

 

কহিনুর

গোলাম

9/5/1962

50

O

1030

972

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩৪

বিবিজান

 

মাছিরন

আয়ুব

3/14/1966

46

O

1031

973

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩৫

রওশানা

 

আমেনা

মনরুদ্দিন

2/26/1967

45

O

1032

974

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩৬

জাহেরা

 

ছপেলা

সাত্তার

5/7/1959

53

O

1033

975

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩৭

হাওয়াতন

 

জহুরা

ছামাদ

7/6/1967

45

O

1034

976

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩৮

সুফিয়া

 

মরিয়ম

মুলাক

4/9/1957

55

O

1035

977

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৩৯

সাহার বানু

 

আকলিমা

লালচাদ

7/25/1947

65

O

1036

978

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪০

মজিনা

 

ঝড়ু নেছা

দিন্দার

8/22/1962

50

O

1037

979

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪১

হালিমা খাতুন

 

ছায়েরা

দাউদ

5/5/1937

75

O

1038

980

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪২

ছামিরন

 

ইজারন

বাছের

7/1/1952

60

O

1039

1030

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪৩

মমতাজ

 

রহিমা

মুন্নাত

11/30/1972

40

O

1040

981

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪৪

ওজিফা

 

আলতাব

রেজাউল

5/23/1979

33

O

1041

982

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪৫

ইদগা খাতুন

 

চি-সুন্দরী

পানজাব

10/20/1945

67

O

1042

983

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪৬

মজিনা

 

রহিমা

গোলাম

10/2/1957

55

O

1043

984

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪৭

হাওয়াজান

 

আলেছা

করিম

10/2/2027

85

O

1044

985

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪৮

আইতন

 

খোশজান

গোলাম

5/2/1947

65

O

1045

988

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৪৯

বালাজান

 

ছফেলা

মসেলেম

9/16/1983

55

O

1046

986

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৫০

মিনারা

 

শাহানাজ

ময়নুল

7/25/1940

29

O

1047

989

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৫১

জাহানারা

 

রহিমা

কুতুব

4/24/1959

72

O

1048

990

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৫২

হাফিজা রেজা্

 

আরজিনা

মোবারক

1/4/1940

53

O

1049

991

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৫৩

তহমিনা

 

তারা

খেড়ু মন্ডল

2/5/1950

72

O

1050

992

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৫৪

হালিমা খাতুন

 

নিবারন

মরজেল

8/17/1957

62

O

1051

993

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৫৫

জহুরা

 

সুখজান

আঃরহমান

2/6/1959

55

O

1052

994

মটমুড়া

মটমুড়া

6/30/2012

3600

১৫৬

নাজমা

 

খদেজা

খইরুল

3/29/1977

35

O

1053

995

মটমুড়া

বাওট

6/30/2012

3600

১৫৭

শিরিনা আক্তার

 

রাবেয়া

ইয়ার আলি

5/5/1985

27

O

1054

996

মটমুড়া

বাওট

6/30/2012

3600

১৫৮

মমেনা

 

কমলা

আঃগনি

18/11/65

47

O

1055

998

মটমুড়া

বাওট

6/30/2012

3600

১৫৯

জাহানারা

 

ফুলজান

খবির

27/2/42

70

O

1056

999

মটমুড়া

বাওট

6/30/2012

3600

১৬০

জামেলা

 

নিমু

ইব্রাহীম

11/7/1950

62

O